Polityka prywatności

powrót

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez platformę B2B Office Support (www.
b2b.officesupport.pl).
 
2. Właścicielem platformy B2B Office Support i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Wyląg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Office Support Krzysztof Wyląg z siedzibą w Tąpkowicach (42-624), przy ul. Zwycięstwa 8a, wpisaną do prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6452343291, Regon: 241174408, zwany dalej Office Support.
 
3. Office Support dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających platformę B2B.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Office Support zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji w platformie B2B poprzez założenie konta Klienta.
 
3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 
a) Dane konta (E-mail, hasło),
b) Dane osoby kontaktowej (Imię, nazwisko, nr telefonu)

c) Dane firmy (Nazwa firmy, NIP, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto i kraj).

 
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

5. Podczas korzystania z platformy pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 
6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Platformie B2B.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane? 

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta, dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w platformie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu, dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
 
a) Firma kurierska UPS
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy do preferencji Klientów, a także jej administracji.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Platforma B2B używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Office Support na komputerze osoby odwiedzającej platofrmę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Office Support produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.
 
2. Office Support wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez platformę, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 
3. Office Support wykorzystuje Cookies własne w celu:
 
a) uwierzytelniania Klienta i zapewnienia sesji Klienta w platformie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z platformy B2B Office Support, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
4. Office Support wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 
a) popularyzacji platformy za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), 
b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
c) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej platformy z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu gadu-gadu.pl (administrator cookies zewnętrznego: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie),
d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów platformy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Office Support może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Office Support przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści platformy.
 
7. Platforma zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Office Support nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem platformy na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§ 4 Dostęp do danych 

1. Do danych osobowych zbieranych przez platformę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Office Support.
 
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 
3. Office Support zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Platformie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Office Support może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Office Support roszczeń od danego Klienta.
 
4. W przypadku subskrypcji Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni button (rezygnacja z subskrypccji) u dołu Newslettera.

§ 5 Zabezpieczenia


1. Office Support stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Office Support zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 
2. Dane osobowe w Office Support są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Platforma umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta. Platfforma nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „"Przypomnij hasło"”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w platformie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 
4. Office Support nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Office Support zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro(at)officesupport.pl
 

3.Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2017.