Warunki przyjmowania reklamacji

powrót

Ogólne warunki przyjmowania reklamacji

Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona, firma Office Support odsyła produkty na swój koszt.

Nie przyjmujemy reklamacji:

 • towarów w uszkodzonej paczce,
 • towarów w nieopisanych (nr zgłoszenia) przesyłkach,
 • towarów, których zużycie wynikające z eksploatacji przewyższa: w przypadku tonerów 60% - 70% (w zależności, czy toner posiada komorę na zużyty proszek), w przypadku tuszów 50%.

Procedura reklamacji

 • Od 1.09.2020 r. w celu dokonania zgłoszenia reklamacji* klient ma obowiązek skorzystać ze zgłoszenia reklamacyjnego przez Platformę B2B Office Support.
 • Dokonanie reklamacji nie jest możliwe bez zgłoszenia, potwierdzonego nadaniem numeru zgłoszenia w Platformie B2B Office Support.
 • Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: Office Support, 42-624 Tąpkowice, Zwycięstwa 8 a.
 • Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.
 • Reklamowane produkty muszą posiadać etykiety producenta, a w przypadku znakowania własnymi etykietami należy umieścić etykiety tak, aby nie zasłaniały oznaczeń producenta i pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie produktu.
 • Reklamowany towar powinien być zapakowany w opakowania fabryczne lub zastępcze.
 • Na paczce w widocznym miejscu (uwaga: nie bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu!), należy bezwzględnie umieścić nadany numer zgłoszenia.
 • Przesyłka na czas transportu powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Za uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, odpowiada Klienta. Dotyczy to również sytuacji, gdy reklamacje odbiera bezpośrednio Opiekun handlowy Office Support.

*W przypadku reklamacji na materiał eksploatacyjny, który spowodował uszkodzenie lub zabrudzenie drukarki klient zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą pogłębioną - link.

Czas rozpatrzenia reklamacji

 • Termin rozpatrywania reklamacji liczony jest od daty dostarczenia produktu do serwisu Office Support.
 • Firma Office Support dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Jeśli z przyczyn niezależnych zachowanie terminu jest niemożliwe, Office Support zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Przejdź do Instrukcji prawidłowego pakowania reklamacji