Warunki przyjmowania zwrotów

powrót

Ogólne warunki przyjmowania zwrotów

Office Support nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony handlowca lub pracowników magazynu Office Support. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy po uprzednim kontakcie i za zgodą Opiekuna handlowego Office Support. Zwroty przyjmowane będą wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Nie przyjmujemy zwrotów:

 • towarów używanych, uszkodzonych przez klienta,
 • towarów w zamiennych opakowaniach,
 • towarów w uszkodzonym opakowaniu,
 • towarów w nieopisanych (nr zgłoszenia) przesyłkach,
 • towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta.

Procedura zwrotu:

 • Od 1.09.2020 r. w celu dokonania zgłoszenia zwrotu klient ma obowiązek skorzystać ze zgłoszenia zwrotów przez Platformę B2B Office Support.
 • Dokonanie zwrotu nie jest możliwe bez zgłoszenia, potwierdzonego nadaniem numeru zgłoszenia w Platformie B2B Office Support.
 • Zwracany towar nabywca przesyła na adres: Office Support, 42-624 Tąpkowice, Zwycięstwa 8a. Koszty dostawy pokrywa Klient lub jeśli powodem zwrotu jest pomyłka po stronie Office Support koszty dostawy pokrywa Office Support.
 • Zwracany towar powinien być nieużywany, zapakowany w fabryczne opakowania nieposiadające żadnych dodatkowych naklejek, czy opisów nienależących do Office Support.
 • Na paczce w widocznym miejscu (uwaga: nie bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu!), należy bezwzględnie umieścić nadany numer zgłoszenia.
 • Przesyłka na czas transportu powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Za uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, odpowiada Klienta. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrot odbiera bezpośrednio Opiekun handlowy Office Support.

Czas rozpatrzenia zwrotu

 • Korekta zostanie wystawiona dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zwrotu na magazyn Office Support, maksymalnie do 14 dni roboczych.

Przejdź do Instrukcji prawidłowego zapakowania zwrotu